2000 – lista najczęściej używanych słów w języku niderlandzkim